Good stairs - Łukasz Gliński, Częstochowa

Our carpentry workshop is a professional
stairs and banisters manufacturer
since over 50 years

Pracownia Stolarska Częstochowa
Schody drewniane Częstochowa Schody Częstochowa
Schody drewniane

Wooden
stairs

Schody na konstrukcji betonowej

Stairs on
a concrete
structure

chody na konstrukcji stalowej

Stairs on
steel
structure

Balustrady oraz poręcze

Banisters
and handrails

Joinery "GLIŃSKI"
Gliński Łukasz

Lwowska 130 street
42-200 Częstochowa

+48 608 58 30 04
poczta@dobre-schody.pl